December 12, 2017

Katarzyna Schmidt laureatką X edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

Katarzyna Schmidt – Analityk CMT Advisory, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – otrzymała nagrodę za III najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych w Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP.

Praca naukowa pod tytułem „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach niskich stóp procentowych – wpływ na strukturę finansowania oraz politykę zabezpieczeń” to efekt badań autorki nad zależnościami zachodzącymi pomiędzy stopami procentowymi a decyzjami przedsiębiorców w zakresie doboru źródeł finansowania i stosowania instrumentów pochodnych. Kapituła Konkursu doceniła pracę za jej innowacyjność, nowatorskie ujęcie problemu badawczego oraz skupienie się na aktualnych wyzwaniach gospodarczych.

Promotorem pracy jest dr hab. Maciej Stradomski, prof. Nadzw. UEP z Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych.

More news

September 14, 2016

nazwa robocza

Read more
June 29, 2016

CMT Advisory: member of Alliance of International Corporate Advisors (AICA)

Read more
October 28, 2015

A Conference “Towards LONGEVITY. Successful Successions of Family Companies”

Read more
Back to list