13 maja 2016

Alior Bank przejmuje Bank BPH

Transakcja obejmująca zakup 87,23% udziałów za 1,225 mld PLN ma zostać sfinalizowana do końca 2016 roku

Pierwsze informacje o toczących się negocjacjach Alior Banku z grupą GE Capital, właścicielami Banku BPH, pojawiły się w marcu. Na początku kwietnia zakomunikowano, iż obie strony podpisały umowę dotyczącą zakupu podstawowej działalności Banku BPH przez Alior Bank. Przedmiot transakcji nie obejmuje portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI. Cena za 87,23% udziałów z zastrzeżeniem dalszych korekt wynosi 1,225 mld PLN (ok. 330 mln USD). Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca 2016 roku. Aktywa Alior Banku po zakupie większości udziałów Banku BPH wyniosą około 60 mld PLN, a liczba obsługiwanych klientów osiągnie poziom 3,3 mln. Kontrolowany przez PZU Alior Bank oczekuje rocznych synergii na poziomie 300 mln PLN przed opodatkowaniem. Koszty integracji obu podmiotów szacowane są na kwotę od 900 mln do 1 mld PLN i zostaną poniesione w latach 2017–2018.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Zapisz się do newslettera aby co miesiąc otrzymywać raport Think M&A, a raz na kwartał raport z rynku wierzytelności.

Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez CMT Advisory za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na podany adres e-mail publikacji prasowych oraz informacji marketingowych