CMT Advisory jest wyspecjalizowanym podmiotem w zarządzaniu ryzykiem cen transferowych w polskich i międzynarodowych grupach kapitałowych.

Zespół naszych specjalistów posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa w obszarze cen transferowych, w tym również w zakresie zarządzania kryzysowego, związanego z kontrolą w obszarze cen transferowych.

Na żądanie organów kontroli, podatnicy są obowiązani do przedłożenia dokumentacji podatkowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania.

Organy kontroli weryfikują rynkowy charakter operacji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W przypadku zakwestionowania warunków transakcji, kontrola ma możliwość zastosowania procedury oszacowania dochodu w trybie art. 11 UPDOP.

Jeśli podatnik nie posiada dokumentacji podatkowej, organy kontroli mogą zastosować sankcyjną stawkę podatkową w wysokości 50% doszacowanego dochodu.

Zadaj pytanie