Karolina Kawka

Analityk

Wykształcenie

 • absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa
 • studia z zakresu Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw
 • zdana pierwsza sesja egzaminacyjna dla kandydatów na biegłych rewidentów. W trakcie przygotowywania się do kolejnych egzaminów. 

Doświadczenie

 • wyceny przedsiębiorstw, ZCP, marek, znaków towarowych
 • tworzenie prognoz i modelowanie finansowe
 • projekty z zakresu wsparcia nadzoru właścicielskiego
 • udział w projektach dotyczących restrukturyzacji działalności przedsiębiorstwa, w tym sporządzanie dokumentacji z ekonomicznym uzasadnieniem przeprowadzonych działań biznesowych
 • udział w procesie transakcyjnym po stronie sprzedaży przedsiębiorstwa
 • budżetowanie

Wybrane projekty

 • wycena przedsiębiorstwa z branży spożywczej na potrzeby wniesienia aportu do spółki komandytowo-akcyjnej
 • wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej
 • wycena znaku towarowego dla przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej, transportowej, spożywczej, producenta artykułów budowlanych
 • modelowanie finansowe oceniające zagrożenie upadłością producenta mebli ogrodowych
 • udział w procesie sprzedaży przedsiębiorstwa z branży zaopatrzenia stomatologicznego

Hobby

 • zainteresowania zawodowe: fuzje i przejęcia oraz projekty związane z wycenami przedsiębiorstw oraz analizą efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • ogrodnictwo, w wolnych chwilach – taniec, wędrówki górskie