linkedin

Katarzyna Schmidt

Starszy Analityk

Wykształcenie

 • absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa
 • doktorantka studiów stacjonarnych w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych UEP

Doświadczenie

 • dokumentacje podatkowe dla podmiotów działających w krajowych i międzynarodowych grupach kapitałowych
 • polityka cen transferowych
 • analiza benchmarkingowa
 • analiza finansowa
 • audyt sprawozdań finansowych

Wybrane projekty

 • dokumentacje podatkowe dla podmiotów działających w wielu branżach
 • analiza ekonomiczna wybranych spółek giełdowych
 • analiza strategiczna wybranych spółek

Hobby

 • zainteresowania zawodowe: ceny transferowe, rynek kapitałowy, analiza finansowa
 • prywatnie: gotowanie, teatr