13 czerwca 2013

CMT Advisory gościem na konferencji naukowej pt. „Rachunek przepływów pieniężnych może być łatwy!”

W dniu 12 czerwca 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Rachunek przepływów pieniężnych może być łatwy!”. Gościem specjalnym tego wydarzenia była firma CMT Advisory Sp. z o.o., a prelekcję wygłosił dr hab. Maciej Stradomski.

Efektem współpracy naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz HLB M2 Audyt Spółka z o.o., w dniu wczorajszym tj. 12 czerwca 2013 roku, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rachunek przepływów pieniężnych może być łatwy!”, której gościem specjalnym była firma CMT Advisory Sp. z o.o.

Konferencja poświęcona została zagadnieniom teorii i praktyki przepływów pieniężnych, mających fundamentalne znaczenie dla oceny zdolności podmiotów gospodarczych do kontynuacji działalności. Ponadto w ramach realizowanego spotkania zaprezentowany został uniwersalny program komputerowy „Cash Flow System”, służący do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR 7).

Prelegent z ramienia CMT Advisory, dr hab. Maciej Stradomski, wygłosił referat na temat roli cash flow w wycenie przedsiębiorstwa.

Pozostałe aktualności

12 grudnia 2017

Katarzyna Schmidt laureatką X edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

Przeczytaj
27 listopada 2017

Za nami Wschodnie Forum Firm Rodzinnych

Przeczytaj
22 listopada 2017

Spółka INventures wpisana do rejestru Zewnętrznie Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ZZASI)

Przeczytaj
13 listopada 2017

CMT Advisory partnerem Wschodniego Forum Firm Rodzinnych

Przeczytaj
Wróć do listy