21 kwietnia 2015

Lux Med planuje przejąć szpital onkologiczny Magodent

Lux Med, największa sieć medyczna w Polsce, złożyła do Urzędu Konkurencji i Konsumentów wniosek o przejęcie 100% udziałów spółki Magodent prowadzącej w Warszawie Centrum Medyczne Ostrobramska.

Obecnie spółka jest na etapie prowadzenia rozmów. W przypadku dojścia transakcji do skutku Lux Med pozyska podmiot, który posiada największy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) wśród medycznych przedsiębiorców. Na 2015 rok obecny właściciel Magodent zawarł z mazowieckim oddziałem 10 umów, które opiewają łącznie na ponad 76 mln zł.

Centrum Medyczne Ostrobramska NZOZ Magodent jest szpitalem specjalizującym się w onkologii, posiada m.in. oddział onkologii klinicznej/chemioterapii, oddział chirurgii onkologicznej i zakład diagnostyki obrazowej.

Lux Med Sp. z o.o. wraz ze spółkami zależnymi wchodzi w skład międzynarodowej grupy kapitałowej Bupa. Polska spółka prowadzi działalność w zakresie oferowania usług w sektorze opieki medycznej, w tym m.in. szpitalnej, ambulatoryjnej oraz badań diagnostycznych, posiada również ośrodki medyczne w większych miastach w kraju (Warszawa, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Łódź, Bydgoszcz, Wrocław, Olsztyn i Białystok). Według informacji prasowych Lux Med planuje w tym roku realizować transakcję kupna w segmencie diagnostyki obrazowej oraz na rynku szpitalnym. Transakcje te mają kształtować się na poziomie kilku do kilkudziesięciu milionów złotych.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Zapisz się do newslettera aby co miesiąc otrzymywać raport Think M&A, a raz na kwartał raport z rynku wierzytelności.

Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez CMT Advisory za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na podany adres e-mail publikacji prasowych oraz informacji marketingowych