Piotr Kucharczyk, CFA

Dyrektor

Wykształcenie

 • absolwent Uniwersytetu  Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa
 • posiada tytuł The Chartered Financial Analyst (CFA)

Doświadczenie

 • doradztwo w procesach transakcyjnych sprzedaży oraz kupna przedsiębiorstw
 • prowadzenie międzynarodowych projektów M&A, współpraca z siecią AICA
 • doradztwo w procesie przygotowania przedsiębiorstw do sprzedaży, reorganizacji, usprawnienia działalności
 • wyceny spółek, w tym na potrzeby wyceny statutowej funduszy
 • tworzenie prognoz i modeli finansowych, wyceny wartości niematerialnych i prawnych

Wybrane projekty

 • poszukiwanie celów przejęcia i obsługa procesu na zlecenie przedsiębiorstwa zagranicznego z branży chemicznej
 • pozyskanie inwestora finansowego dla przedsiębiorstwa produkującego komponenty dla pojazdów szynowych
 • sprzedaż przedsiębiorstwa z branży chemicznej zagranicznemu inwestorowi branżowemu
 • sprzedaż pakietu udziałów jednego z największych producentów płytek ceramicznych w Polsce
 • sprzedaż inwestorowi zagranicznemu przedsiębiorstwa z branży e-learningowej
 • wsparcie inwestora w ramach udziału w procesie transakcyjnym dotyczącym nabycia trzech spółek energetycznych
 • wycena przedsiębiorstw na potrzeby statutowe funduszu

Hobby

 • zainteresowania zawodowe: fuzje i przejęcia, funkcjonowanie rynku kapitałowego
 • prywatnie: nurkowanie (certyfikat „Advanced Open Water Diver”), podróże zagraniczne