13 marca 2015

Zgoda na przejęcie SKOK TFI przez Altus TFI

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych S.A. przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Transakcja ma charakter strategiczny. Wartość transakcji została ogłoszona na poziomie 15,00 mln zł i zostanie sfinansowana z emisji akcji Altus TFI. Według danych DealWatch wskaźnik wartości rynkowej kapitałów własnych do wartości księgowej (MV/BV) SKOK TFI wyniósł 2,18, a wskaźnik wartości rynkowej kapitałów własnych do zysków (P/E) – 12,35.

Skutki połączenia               

W wyniku połączenia wartość aktywów zarządzanych przez Altus TFI wzrośnie o około 27,00% - do ponad 4,50 mld zł, a łącznie z aktywami zarządzanymi w ramach usług asset management wyniesie blisko 7,58 mld zł.

Altus TFI

Altus TFI działa na polskim rynku od 2008 roku. Obecnie zarządza 10 funduszami zamkniętymi, 9 funduszami otwartymi oraz 4 specjalistycznymi funduszami otwartymi Raiffeisen. Na koniec 2014 roku wartość aktywów netto funduszy oraz portfeli zarządzanych w ramach asset management wynosiła łącznie 6,62 mld zł. W ubiegłym roku aktywa wzrosły o 47,14% (tj. o 2,12 mld zł) w porównaniu do 2013 roku.

Głównym udziałowcem Altus TFI jest Piotr Osiecki (który posiada 46,41% głosów, 39,44% kapitału zakładowego).

SKOK TFI

SKOK TFI został założony w 2003 roku. SKOK TFI oferuje 6 funduszy inwestycyjnych, plany inwestycyjne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego.  Na koniec grudnia 2014 roku wartość aktywów zarządzanych przez SKOK TFI wynosiła 965,37 mln zł.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Zapisz się do newslettera aby co miesiąc otrzymywać raport Think M&A, a raz na kwartał raport z rynku wierzytelności.

Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez CMT Advisory za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na podany adres e-mail publikacji prasowych oraz informacji marketingowych

Autor

Marta Pszczółkowska

Starszy Analityk