X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

DD (due diligence)

17 stycznia 2022

Co oznacza DD?

Jest to skrót od angielskiego due dilligence, co oznacza należytą staranność. DD jest badaniem przedsiębiorstwa, którego efektem jest przede wszystkim identyfikacja źródeł ryzyka dla działalności. W kontekście fuzji i przejęć badanie due dilligence prowadzone jest z inicjatywy potencjalnego inwestora przez wyspecjalizowane osoby w badanej dziedzinie w celu weryfikacji działalności, jego możliwości rozwoju i potencjalnych źródeł ryzyka.

Badanie przeprowadzane jest najczęściej w następujących obszarach:

 • prawnym,
 • finansowym,
 • podatkowym,
 • biznesowym,
 • informatycznym,
 • technicznym,
 • ochrony środowiska,
 • innym w zależności od specyfiki i potencjalnych źródeł ryzyka przedsiębiorstwa.

W wyniku przeprowadzonego badania inwestor weryfikuje wycenę przedsiębiorstwa przedstawioną jej właścicielowi w ramach oferty niewiążącej (NBO) i składa ofertę wiążącą, w której oferowana cena może zostać podtrzymana na poziomie wskazanym w NBO lub zmodyfikowana w związku z zidentyfikowanymi źródłami ryzyka, których inwestor nie znał wcześniej.

Więcej na temat due diligence znaleźć można w naszych artykułach:

 1. Przygotowanie spółki do procesu due diligence
 2. Jakie podmioty zaangażowane są w due diligence?
 3. Po co przeprowadzane jest due diligence?
 4. Obszary due dilgence
 5. Vendor due dligence

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt