CMT Advisory członkiem Alliance of International Corporate Advisors (AICA)

29 czerwca 2016

Firma CMT Advisory dołączyła do międzynarodowej organizacji AICA, zrzeszającej doradców wyspecjalizowanych w zakresie fuzji i przejęć.

Alliance of International Corporate Advisors (AICA) jest siecią partnerską doradców transakcyjnych z ponad 30 krajów świata, integrującą firmy o najwyższych standardach prowadzenia biznesu, ugruntowanej pozycji rynkowej oraz bogatym portfolio zrealizowanych projektów M&A.

Przynależność do AICA to dla CMT Advisory nie tylko wyróżnienie, ale przede wszystkim możliwość aktywnej kooperacji wewnątrz międzynarodowej grupy doradczej. Współpraca ta oznacza m.in.:

  • zwiększoną skuteczność w identyfikacji potencjalnych podmiotów transakcji
  • inicjowanie kontaktu na poziomie lokalnym, w ojczystym języku partnera
  • dostęp do lokalnych raportów i analiz
  • wymianę wiedzy pomiędzy członkami organizacji
  • wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk.