CMT Advisory doradcą w procesie nabycia producenta wód mineralnych przez Katharsis FIZ AN

24 marca 2019

Wspierany przez CMT Advisory Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Katharsis rozszerzył swój portfel inwestycyjny o polską spółkę prowadzącą działalność w zakresie wydobycia i rozlewania wody mineralnej oraz źródlanej.

Katharsis FIZ AN skupia się na inwestycjach w małe i średnie polskie spółki wspierając je w zakresie strategii i planów rozwojowych zarówno w obszarach finansowania, jak i doradztwa.

Przedsiębiorstwo, którego udziały były przedmiotem transakcji, to producent bogatych w składniki mineralne wód działający od 2004 roku na podstawie wymaganych przepisami prawa pozwoleń i koncesji. Obszar, na terenie którego Spółka wydobywa wody, jest unikalny w skali europejskiej.

Była to kolejna transakcja Funduszu Katharsis, w której CMT Advisory zapewniało kompleksowe doradztwo transakcyjne.