CMT Advisory wspiera Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

27 czerwca 2016

CMT Advisory przekazało darowiznę pieniężną na „Klub 30”, sekcję Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w ramach finansowania celów statutowych stowarzyszenia.

Każdego roku CMT Advisory angażuje się w działalność charytatywną uczestnicząc w zbiórkach pieniędzy lub przekazując darowizny na cele statutowe fundacji i stowarzyszeń. W tym roku umową darowizny związaliśmy się ze Stowarzyszeniem dr hab. n. med. Pawła Burchardta.

„Klub 30” jest strukturą o statusie sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, założoną w 1994 roku z inicjatywy prof. Leszka Ceremużyńskiego jako forum integracji dla młodych polskich kardiologów, którzy osiągnęli znaczący międzynarodowy sukces naukowy przed 40. rokiem życia.

Głównym celem działania Klubu jest integracja środowiska młodych polskich kardiologów poprzez wzajemne spotkania, informowanie się o prowadzonych badaniach naukowych, dzielenie się inspirującymi pomysłami badawczymi.

Formami działania Klubu są spotkania wiosenne (z prezentacją nowoprzyjętych członków), wyjazdowe w trakcie corocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sesje Naukowe w trakcie Kongresów PTK. Prace Klubu koordynowane są przez wybierany na 2-letnią kadencję Zarząd.