Cykliczne raporty „Market Multiples Review”

26 marca 2013

Firma doradcza CMT Advisory rozpoczęła publikację cyklicznych raportów pt. „Market Multiples Review”. Przygotowywane przez zespół analityków publikacje mają na celu zbadanie, przy pomocy wybranych wskaźników, kształtowania się – na przestrzeni ostatnich lat – wycen poszczególnych sektorów GPW w Warszawie, a także porównanie ich z wyceną indeksu spółek z WIG20.

Pierwszy raport sporządzony został dla podmiotów z branży materiałów budowlanych. Dokonano w nim analizy danych dla 19 emitentów. Opracowanie badania ukazało się w obszernym artykule, który opublikowany został w Gazecie Giełdy Parkiet – w wydaniu weekendowym z dnia 30 czerwca 2012 r. Ponadto, pełna wersja raportu dostępna jest również na stronie internetowej – www.cmt-advisory.pl.

Zaplanowane są również kolejne publikacje w tym zakresie. Zgodnie z przewidzianym harmonogramem, jako kolejne przedstawione zostanie opracowanie dla spółek z sektora informatycznego.

Cykliczne raporty zostaną wydane dla następująych branż (kolejno):

  • informatyka,
  • energetyka,
  • handel hurtowy,
  • przemysł metalowy,
  • przemysł spożywczy,
  • handel detaliczny.

Wszystkie raporty będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej firmy CMT Advisory – www.cmt-advisory.pl.