IX Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych z udziałem CMT Advisory

18 marca 2022

Nasza obecność podczas Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych stała się tradycją. Po raz dziewiąty staniemy u boku organizatorów – Instytutu Biznesu Rodzinnego – jako partner tematyczny tego jedynego w swoim rodzaju wydarzenia.

Przedstawiciele znakomitych rodzin biznesowych, partnerzy wydarzenia oraz zaproszeni goście i eksperci wezmą udział w dwudniowym Kongresie, który rozpocznie się 28 marca w Poznaniu.

Tegoroczna agenda spotkania skoncentrowana jest wokół tematu wiodącego jakim jest „Nowy wymiar bogactwa”, gdzie szczególny nacisk położono na kwestie związane z wartościami niematerialnymi takimi jak: przekazywanie wiedzy, wartości, jakości oraz tradycji, czyli wszystkiego tego co scala rodzinę i pozwala efektywnie dokonywać sukcesji z pokolenia na pokolenie. Nie zabraknie również odniesień do sytuacji aktualnie panującej na świecie, tematów związanych zarządzaniem kryzysowym czy też kondycji psychofizycznej firmy oraz całej rodziny biznesowej. Gościem specjalnym Kongresu będzie Patrizia Gucci – prawnuczka założyciela Domu Gucci. Reprezentantka 4 pokolenia opowie prawdziwą historię wraz z lekcjami o Domu Gucci.

Wśród licznych dyskusji i prelekcji szczególnej uwadze polecamy dwa punkty programu z udziałem naszych ekspertów.

Drugi dzień Kongresu rozpocznie Panel dyskusyjny pt. „Firmy rodzinne w obliczu aktualnych kryzysów”, gdzie dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP i zaproszeni przez niego goście dyskutować będą m.in. na poniższe tematy.

  • Jak działać, aby zminimalizować ryzyko i zabezpieczyć firmę w związku rosnącą inflacją, wzrostem stóp procentowych czy przerwanymi łańcuchami dostaw?
  • Jak skutecznie się komunikować i zarządzać informacją?
  • Jak przygotować się do kryzysu i zarządzać nim w firmie oraz w rodzinie?

Natomiast w trakcie sesji praktycznych o godzinie 11:50 odbędzie się warsztat tematyczny pt. „Stabilna strategia finansowa firmy rodzinnej”, w którym dr Przemysław Grobelny, CFA na podstawie dostępnych case studies dokona przeglądu zagadnień takich jak:

  • finanse firmy rodzinnej – odpowiedź na bieżące wyzwania i podwaliny trwałego wzrostu,
  • praktyki finansowe firm rodzinnych w dobie planowania sukcesji,
  • realizacja strategii finansowej przy wsparciu inwestora,
  • niezbędnik finansowy na 2022 rok.

Przez cały czas trwania Kongresu będziemy dostępni przy stoisku umieszczonym w części przeznaczonej dla partnerów tego wydarzenia.

Szczegółowy program wydarzenia oraz rejestrację uczestników znaleźć można na stronie internetowej Organizatorów: https://kongresfirmrodzinnych.pl/