Katarzyna Schmidt laureatką X edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

12 grudnia 2017

Katarzyna Schmidt – Analityk CMT Advisory, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – otrzymała nagrodę za III najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych w Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP.

Praca naukowa pod tytułem „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach niskich stóp procentowych – wpływ na strukturę finansowania oraz politykę zabezpieczeń” to efekt badań autorki nad zależnościami zachodzącymi pomiędzy stopami procentowymi a decyzjami przedsiębiorców w zakresie doboru źródeł finansowania i stosowania instrumentów pochodnych. Kapituła Konkursu doceniła pracę za jej innowacyjność, nowatorskie ujęcie problemu badawczego oraz skupienie się na aktualnych wyzwaniach gospodarczych.

Promotorem pracy jest dr hab. Maciej Stradomski, prof. nadzw. UEP z Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych.
Katarzyna Schmidt – doktorantka studiów stacjonarnych w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych UEP. W CMT Advisory specjalizuje się w następujących obszarach:

  • polityka cen transferowych
  • analiza benchmarkingowa
  • analiza finansowa
  • audyt sprawozdań finansowych