Kolejny kongres sukcesorów z udziałem CMT

12 października 2017

Już 19 października będzie można nas spotkać podczas kongresu Next Generation. Podobnie jak przed rokiem, przypadło nam w udziale pełnić rolę partnera tematycznego tego wydarzenia.

Drugiego dnia Kongresu – 20 października o godzinie 12:00 rozpocznie się sesja przeznaczona na warsztaty. Nasi menedżerowie – Jakub Nowak oraz Paweł Łągwa przygotowali na tę okazję warsztat o nazwie: Trafna decyzja inwestycyjna – symulator działania dla sukcesora.

Tegoroczna edycja NextG odbywa się pod hasłem „Power”, które kryje w sobie kilka obszarów tematycznych związanych z przyszłością każdego sukcesora. Wśród nich wyróżnić można: przywództwo, obawy, wartości, ekspansję oraz rodzinę. Nasz warsztat to odpowiedź na obawy związane z ekspansją. Poruszamy się w tematyce związanej z inwestycjami, aby sukcesorzy mogli podejmować tylko takie decyzje, które okażą się trafne.

Zapraszamy również na nasze stoisko, które będzie dostępne przez cały czas trwania kongresu.

Więcej informacji na temat NextG znaleźć można na stronach organizatora, którym jest Instytut Biznesu Rodzinnego.

www.nextg.pl

www.ibrpolska.pl