Dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP w Radzie Naukowej konferencji „Energia Nowoczesnych Miast”

28 września 2020

Dziś rozpoczęła się druga edycja konferencji pt. „Energia nowoczesnych miast. Elektromobilność. Smart Cities. Zrównoważony transport. Sieci inteligentne w energetyce.” Jednym z ekspertów biorących udział w pracach Rady Naukowej Konferencji jest dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP.

Tegoroczna edycja skoncentrowana jest wokół czterech wiodących obszarów tematycznych rozpatrywanych zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia:

  1. Morska energetyka wiatrowa w systemie odnawialnych źródeł energii
  2. Inżynieria współczesnych systemów energetycznych
  3. Niskoemisyjne technologie przyszłości
  4. Energetyczna Polska 2040

„Energia Nowoczesnych Miast” to dwudniowe wydarzenie, które powstaje jako efekt współpracy ENEA Operator Sp. z o.o., Centrum Zarządzania w Energetyce Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedry Logistyki US.

Funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej konferencji pełni dr hab. prof. US Wojciech Drożdż (Uniwersytet Szczeciński). Natomiast wśród członków tego gremium wyróżnić można przedstawicieli krajowych ośrodków naukowych o znaczących osiągnięciach i dorobku w obszarze problematyki objętej zakresem tematycznym konferencji. Spotkanie odbywa się w Szczecinie.

 

Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na LinkedIn. Na bieżąco informujemy tam o nowych opracowaniach i komentarzach naszego autorstwa.

CMT Advisory na LinkedIn