Mateusz Mikutowski doktorem nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

10 grudnia 2021

Matusz Mikutowski od dziś może posługiwać się tytułem doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Wycena portfela wierzytelności niebankowych” odbyła się 24 listopada 2021 roku. Dziś natomiast Rada Awansów Naukowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu podjęła decyzje o nadaniu Mateuszowi stopnia naukowego doktora.

Promotorem pracy dyplomowej był dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP.

Rozprawa doktorska dotyczy wpływu jaki model biznesowy właściciela wierzytelności może wywierać na ich wycenę. Nie bez znaczenia, w przypadku podjętego problemu badawczego, pozostaje doświadczenie zawodowe Mateusza, który na co dzień wspiera firmy z sektora finansowego m.in. poprzez wyceny portfeli wierzytelności oraz analiz modeli tychże wycen.

Dr Mateusz Mikutowski dołączył do grona naszych ekspertów, którzy od lat posługują się tytułami naukowymi w dziedzinie finansów i ekonomii. Akademicka wiedza to jedna z naszych największych wartości, tym bardziej więc jesteśmy dumni z jego osiągnięcia.