Poznan Startup Community

26 marca 2013

Firma CMT Advisory dołączyła do projektu Poznan Startup Community, którego istotą jest stworzenie przyjaznego środowiska rozwoju młodych przedsiębiorstw. Uczestnikami przedsięwzięcia są zarówno nowopowstałe przedsiębiorstwa, jak i firmy wspierające ich ewolucję.

Firma CMT Advisory dołączyła do projektu Poznan Startup Community, którego istotą jest stworzenie przyjaznego środowiska rozwoju młodych przedsiębiorstw. Uczestnikami przedsięwzięcia są zarówno nowopowstałe przedsiębiorstwa, jak i firmy wspierające ich ewolucję. Realizacja projektu umożliwi przedsiębiorcom pozyskanie finansowania, zdobycie znaczących kontaktów biznesowych czy otrzymanie usług doradczych zapewniających maksymalizację wartości prowadzonych przez nich działalności. CMT Advisory, pełniąc rolę partnera projektu, przeprowadzi prezentację na wydarzeniu Startup Pirates, w której zostaną poruszone zagadnienia między innymi związane ze źródłami pozyskiwania kapitału czy przebiegiem procesu inwestycyjnego. Wspomniane aspekty zostaną omówione szczególnie z praktycznego punktu widzenia.