Przedstawiciel CMT Advisory na III Naukowej Konferencji Firm Rodzinnych

29 maja 2013

Dr hab. Maciej Stradomski, M&A Partner w CMT Advisory wysłosił prelekcję pt. „Ciemne strony firmy rodzinnej” w trakcie III Naukowej Konferencji Firmy Rodzinnej.

W dniach 21-23 maja 2013 roku w Łodzi, odbyła się III Naukowa Konferencja Firmy Rodzinne. Była ona współorganizowana przez Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych, Katedrę Zarządzania Społecznej Akademii Nauk, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI oraz meksykański Universidad De Occidente. Tematyka konferencji poświęcona została problematyce wyzwań wynikających z rozwoju globalizacji, jak i powstających w lokalnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych, a jej celem była identyfikacja problemów z jakimi w XXI wieku zmagają się rodzinne biznesy.

Mamy zaszczyt poinformować, że jednym z prelegentów wspomnianej konferencji był nasz M&A Partner, dr hab. Maciej Stradomski, który w swej przemowie poruszył problematykę ciemnych stron w funkcjonowaniu firm rodzinnych, analizując wady i zagrożenia wynikające z perspektywy operacyjnej oraz struktury właścicielskiej family business.