Przejęcie polskiej firmy produkcyjnej Polipak Sp. z o.o. przez Sarantis Group

5 stycznia 2016

W czwartek, 17 grudnia 2015 roku, sfinalizowana została transakcja zakupu 70% udziałów w kapitale zakładowym Polipak Sp. z o.o. przez Sarantis Polska S.A., w której CMT Advisory pełniło rolę doradcy finansowego.

Sarantis Polska S.A. jest w 100% zależna od GR. SARANTIS S.A., która równocześnie przejęła funkcję zarządzania przedsiębiorstwem. Prace ekspertów CMT Advisory obejmowały m. in. przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz negocjacje z inwestorem. Jest to kolejny, zakończony sukcesem międzynarodowy proces transakcyjny wpisujący się w portfolio CMT Advisory.

Główny przedmiot działalności Polipak Sp. z o.o. stanowi produkcja oraz dystrybucja opakowań z folii polietylenowej – przede wszystkim worków na śmieci oraz worków foliowych. Spółka posiada prawie trzydziestoletnie doświadczenie, oferując wyroby spełniające bardzo wysokie parametry jakościowe. Szacuje się, że roczne przychody ze sprzedaży Polipak w 2015 roku, po wykluczeniu sprzedaży do Grupy Sarantis, wyniosą około 13,7 mln EUR, natomiast marża EBITDA może osiągnąć poziom 10%.

Grupa Sarantis, której główną siedzibą są Ateny, jest jedną z wiodących firm konsumenckich, oferującą produkty do codziennego użytku, takich jak kosmetyki czy produkty gospodarstwa domowego. Grupa utrzymuje silną międzynarodową obecność i sieć dystrybucyjną zajmując się eksportem produktów do ponad 35 krajów na świecie i posiada spółki zależne działające w dziewięciu krajach europejskich, m. in. w Polsce, Rumunii, Czechach, na Węgrzech i Portugalii. Spółka macierzysta Grupy Sarantis jest notowana na Ateńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 1994 roku.

Wartość nabycia wyniosła około 4,5 mln EUR i w całości została sfinansowana środkami własnymi. Przejęcie stanowi część strategicznego planu rozwoju Grupy Sarantis, opartego na penetracji obecnych rynków z jednoczesnym poszukiwaniem szans wzrostu na nowych rynkach. Przejęcie wzmocni grupę kategorii artykułów gospodarstwa domowego.

Początkowo Grupa Sarantis skupi się na przeniesieniu, w ciągu 2016 roku, całości produkcji worków na śmieci do Polipak Sp. z o. o., zmniejszając w ten sposób koszty produkcji. Równolegle będą trwały przygotowania do rozszerzenia biznesu marek własnych w całej Grupie, który ma nastąpić w kolejnym etapie, realizując tym samym główny cel strategiczny Grupy, którym jest zwiększanie aktywności działań w zakresie rozwijania marek własnych w kategorii artykułów gospodarstwa domowego.