Przemysław Grobelny, CFA na konferencji naukowej „Transakcje kapitałowe fuzji i przejęć – aspekty prawne i finansowe”

20 marca 2018

„Fale fuzji i przejęć – czy rzeczywiście można je odnaleźć na polskim rynku kontroli?” to temat prelekcji, jaką wygłosi Przemysław Grobelny, CFA podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej prawnym i finansowym aspektom transakcji kapitałowych fuzji i przejęć.

Spotkanie odbędzie się 21 marca 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Otwarcie przewidziano na godzinę 9:20.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się treścią kilkunastu wystąpień przygotowanych przez reprezentantów krajowych uniwersytetów oraz praktyków z zakresu prawa i finansów. Wśród gości pojawią się m.in.: przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej czy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.