Rodzinne fundusze podwyższonego ryzyka – family venture capital

2 lipca 2013

Maciej Stradomski oraz Dariusz Zawadka opublikowali artykuł naukowy odnoszący się do tematyki firm rodzinnych oraz funduszy venture capital. Został on wydany w ramach publikacji po konferencji „Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym”.

Rosnąca na przestrzeni ostatnich lat rola rynku kapitałowego w Polsce, wymaga od przedsiębiorstw racjonalizacji w zarządzaniu firmą poprzez wartość. Tematyka działalności przedsiębiorstwa na rynku publicznym poruszona została podczas zorganizowanej przez Katedrę Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego XIV Ogólnopolskiej Konferencji „Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym”, która odbyła się w dniach 17-19 czerwca. Konferencja, w której działająca aktywnie w środowisku akademickim kadra CMT Advisory wzięła udział, pozwoliła na szczegółową wymianę poglądów oraz przedstawienie rezultatów badań naukowych z zakresu teorii i praktyki udziału przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. Prezentacja mechanizmów i instrumentów rynku publicznego oraz połączenie ich z problematyką kreowania wartości przedsiębiorstwa, strategiami finansowania jego działalności oraz strukturą i kosztem kapitału, miała na celu uwidocznienie możliwości jakie niesie ze sobą rynek kapitałowy.

Jako efekt współpracy grona praktyków i teoretyków po konferencji, wydana została przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego książka „Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa”. Ukazał się w niej artykuł naukowy autorstwa dra hab. Macieja Stradomskiego oraz dra Dariusza Zawadki odnoszący się do tematyki firm rodzinnych oraz funduszy venture capital.

Zmiany jakie zachodzą na rynku funduszy venture capital oraz naturalna ewolucja firm rodzinnych sprawiają, że na znaczeniu w ostatnim czasie zyskują instytucje rodzinnych funduszy podwyższonego ryzyka. Fundusze te wyróżniają się na tle pozostałych wieloma cechami, które mogą w długim okresie przekładać się na znacznie wyższą efektywność zarówno inwestowanego kapitału, jak i gospodarki. Praca podkreśla rolę rodzinnych funduszy podwyższonego ryzyka w gospodarce i potrzebę dalszej analizy w zakresie ich funkcjonowania. W artykule poruszono zagadnienie firm rodzinnych i charakterystycznych cech jakie wskutek ich ewolucji przenoszone są na rodzinne fundusze podwyższonego ryzyka.