Spółka INventures wpisana do rejestru Zewnętrznie Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ZZASI)

22 listopada 2017

W rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego spółka INventures figuruje od 8 listopada tego roku. Rejestracja wśród Zewnętrznie Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi jest spełnieniem wymogu wynikającego z ustawy z dnia 31 marca 2016 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw.

W związku z uchwaleniem ustawy konieczne stało się wówczas uzyskanie wpisu do rejestru zarządzających ASI lub uzyskanie zezwolenia KNF przez podmioty wykonujące działalność inwestycyjną polegającą na zbieraniu aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną w formie innej niż fundusz inwestycyjny. Oznacza to, że działalność typu Venture Capital podlega obowiązkowi rejestracji lub uzyskania zezwolenia KNF.

INventures to jedna ze spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej CMT. Misją spółki jest umożliwianie klientom inwestowania z sukcesem na rynku niepublicznym poprzez wzrost wartości dokapitalizowanych przedsiębiorstw oraz przyśpieszenie i wsparcie wzrostu małych i średnich polskich firm. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.inventures.pl