Wycena obligacji korporacyjnych według zasad rachunkowości funduszy – szkolenie dla Fund Industry Support (FIS)

5 października 2022

Jak podejść do wyceny obligacji korporacyjnych? Z jakich źródeł danych korzystać przy wycenie obligacji? Jakie są najczęstsze błędy popełniane w wycenie?

Między innymi o tych, istotnych zagadnieniach opowie nasza menedżerka Marta Latoń (Pszczółkowska) podczas szkolenia online pt. „Wycena obligacji korporacyjnych według zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych”. Organizatorem wydarzenia jest Fund Industry Support (FIS).

Spotkanie odbędzie się 26 października tego roku w formule webinaru. Agendę warsztatów oraz informacje dotyczące zapisów odnaleźć można na stronie organizatora: fispoland.com

Już teraz zapraszamy w sposób szczególny przedstawicieli działów finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, audytorów oraz obligatariuszy i emitentów.

Fund Industry Support (FIS) to organizacja, która skupia się na popularyzacji dobrych praktyk i standardów rynkowych wśród firm z sektora finansowego. Z inicjatywy FIS organizowane są liczne szkolenia oraz seminaria, spotkania z praktykami i wydarzenia branżowe dla osób pracujących w instytucjach finansowych.