Wycena portfeli wierzytelności – szkolenie

12 września 2018

Fund Industry Support (FIS) we współpracy z CMT Advisory organizuje szkolenie dotyczące wyceny portfeli wierzytelności z perspektywy inwestora finansowego, które poprowadzi menedżer działu doradztwa na rzecz instytucji finansowych CMT Advisory –  dr Przemysław Grobelny, CFA. Warsztaty rozpoczną się 4 października 2018 r. o godzinie 9:30 w siedzibie ADN Centrum Konferencyjne w Warszawie.

Zgodnie z intencją organizatorów, szkolenie dedykowane jest przede wszystkim reprezentantom towarzystw funduszy inwestycyjnych posiadających w swojej ofercie fundusze sekurytyzacyjne, przedstawicielom depozytariuszy, obligatariuszom oraz wyspecjalizowanym podmiotom zaangażowanym w procedurę wyceny portfeli wierzytelności.

Podczas szkolenia poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące:

  • modelowania oraz interpretacji wskaźników LGD, DPD, DP,
  • analizy vintage,
  • różnic w metodologii wyceny portfeli wierzytelności perforujących oraz nieperforujących,
  • zasad wyceny portfeli wierzytelności zabezpieczonych

Szczegółowy program szkolenia oraz informacje dotyczące zapisów odnaleźć można na stronie internetowej Fund Industry Support.