Zakończenie transakcji kupna Zakładów Mięsnych Łagrom Sp. z o.o.

21 stycznia 2016

Zespół CMT Advisory pełnił rolę doradcy finansowego w ramach zakończonego procesu nabycia spółki Zakłady Mięsne Łagrom Sp. z o.o. na rzecz Mróz Trademark Sp. z o.o. S.K.A. – podmiotu wiodącej na polskim rynku grupy przetwórstwa rolno-spożywczego.

Zespół CMT Advisory w dniu 30 września 2015 roku z sukcesem zakończył ostatni etap transakcji nabycia spółki Zakłady Mięsne Łagrom Sp. z o.o. CMT Advisory pełniło rolę doradcy finansowego na rzecz kupującego Mróz Trademark Sp. z o.o. S.K.A., podmiotu wchodzącego w skład jednej z największych grup kapitałowych na polskim rynku mięsa – Grupy Mróz.

Transakcja nabycia spółki Zakłady Mięsne Łagrom Sp. z o.o. realizowana była trójetapowo. W pierwszym etapie na rzecz Mróz Trademark Sp. z o.o. S.K.A. została nabyta od konsorcjum banków za pośrednictwem funduszu sekurytyzacyjnego wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu. W kolejnym etapie przeprowadzona została transakcja typu asset deal polegająca na nabyciu majątku ZM Łagrom z wykorzystaniem przejętej wierzytelności. W ostatnim etapie Mróz Trademark Sp. z o.o. S.K.A. stała się posiadaczem 100% udziałów ZM Łagrom Sp. z o.o.

ZM Łagrom prowadzi działalność na polskim rynku mięsa od 1990 roku. Spółkę tworzą dwa nowoczesne zakłady: uboju i rozbioru trzody chlewnej w Poniecu oraz chłodnia składowa w Czachorowie.

Podstawowym obszarem działalności Grupy Mróz jest przetwórstwo mięsa. W asortymencie firmy znajdują się między innymi wyroby blokowe oraz plasterkowane. Sieć dystrybucji obejmuje zarówno tradycyjne formy dystrybucji: hurtownie własne i patronackie, sklepy detaliczne, jak również nowoczesne kanały dystrybucji sieci supermarketów i hipermarketów. Grupa Mróz posiada 16 ferm trzody chlewnej. Grupa Mróz prowadzi działalność zintegrowaną pionowo na całym obszarze budowania wartości, od produkcji zboża na paszę dla trzody do sprzedaży detalicznej w ramach własnej sieci sklepów i hurtowni. Transakcja nabycia ZM Łagrom wpisuje się w strategię integracji pionowej Grupy Mróz.

Dzięki zaangażowaniu stron oraz doradców prawnych i podatkowych transakcja została przeprowadzona sprawnie i efektywnie. Pomimo wysokiej złożoności cały proces zrealizowany został w niespełna cztery miesiące.

Po włączeniu ZM Łagrom do Grupy Mróz spółka zmieniła nazwę na Frost&Meat by Mróz Sp. z o.o.

W transakcji udział wzięły:

  • właściciele spółki Zakłady Mięsne Łagrom Sp. z o.o. (cel nabycia),
  • właściciele spółki Mróz Trademark Sp. z o.o. S.K.A. (podmiot nabywający),
  • trzy kancelarie prawne,
  • konsorcjum trzech banków,
  • fundusz sekurytyzacyjny,
  • firma audytorska.