Zarządzanie przepływami pieniężnymi obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek

17 marca 2020

W ostatnich tygodniach dostrzegamy wśród naszych Klientów istotny wpływ Covid-19 na bieżącą działalność, w tym w szczególności, krótkoterminową płynność w przedsiębiorstwie. Ze względu na szerokie potencjalne skutki na działalność gospodarczą, warto ocenić zagrożenia płynące z obniżonego popytu na produkty i usługi oraz problemów związanych ze wstrzymaniem dostaw.

Zespół naszych doświadczonych ekspertów i analityków wspiera Klientów w analizie przepływów pieniężnych pod kątem oceny ryzyka utraty płynności oraz optymalizacji zasad zarządzania płynnością.

Nasze działania mają na celu poprawę bieżącej płynności finansowej poprzez m.in.:

  • zbudowanie narzędzi do dynamicznego monitorowania sytuacji płynnościowej,
  • uwolnienie kapitału pracującego zamrożonego w należnościach, zapasach i zobowiązaniach,
  • rewizję limitów kredytu kupieckiego,
  • analizę i redukcję kosztów stałych,
  • identyfikację i eliminację zbędnych kosztów okołobiznesowych.

W przypadku przerodzenia się krótkoterminowych problemów w długoterminowe trudności w regulowaniu zobowiązań jesteśmy gotowi do wsparcia naszych Klientów we wdrażaniu programów optymalizacji kosztowej oraz analizie płynności finansowej. Natomiast wraz z naszymi partnerami prawnymi możemy sprawnie przygotować spółkę, jej właścicieli i zarząd do procesu restrukturyzacji w drodze przyspieszonego postępowania układowego bądź postępowania sanacyjnego.

Gdyby chcieli Państwo porozmawiać na temat opisanego zagadnienia i omówić realne możliwości, pozostajemy do dyspozycji.

Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na LinkedIn. Na bieżąco informujemy tam o nowych opracowaniach i komentarzach naszego autorstwa.

CMT Advisory na LinkedIn