Zmiana siedziby CMT Advisory

17 czerwca 2013

Od dnia 14 czerwca 2013 roku siedziba CMT Advisory mieści się w nowym, niezwykle prestiżowym miejscu – Bazarze Poznańskim, przy ul. Paderewskiego 8 w Poznaniu.

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż w związku z rozwojem naszej firmy od dnia 14 czerwca 2013 roku, siedziba CMT Advisory Sp. z o.o. mieści się w nowym miejscu – Bazarze Poznańskim przy ulicy Paderewskiego w Poznaniu.

Jest to kolejny krok zmierzający w kierunku realizacji strategii naszej firmy, dający szansę na podniesienie efektywności jej działania oraz pozwalający sprostać rozwojowi naszych Klientów.

Z związku z powyższym, od dnia 14 czerwca zmianie uległ adres do korespondencji oraz dane rejestrowe Spółki:

CMT Advisory Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań

Wszelką korespondencję oraz rozrachunki, prosimy kierować na nowy adres. Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy adres przy ulicy Towarowej 35 jest nieaktualny.

Uprzejmie prosimy o aktualizację książek adresowych. Numery telefoniczne oraz adresy e-mailowe Spółki pozostały bez zmian.