Restrukturyzacje

Wdrożenie środków restrukturyzacyjnych oraz zawarcie układu z wierzycielami ma pozwolić dłużnikowi przezwyciężyć problemy finansowo-ekonomiczne dłużnika przy jednoczesnym zaspokojeniu wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu.