Autor Paweł Łągwa

Sprzedaż firmy: odsłanianie kart przed inwestorem

W szybko ewoluującym świecie biznesu, pozyskiwanie inwestora stało się nieodłącznym elementem rozwoju wielu przedsiębiorstw. Jednak zanim inwestor zdecyduje się zainwestować swoje środki,...
Czytaj dalej
Autor Bartosz Bisior

Umowa kupna sprzedaży firmy czyli szczegółowe warunki sprzedaży przedsiębiorstwa

Każdy uczestnik procesu transakcyjnego ma jeden cel, a mianowicie - uzyskanie określonych korzyści. Kupujący chce pozyskać spółkę, bądź wybrane aktywa, a sprzedający uzyskać za nie...
Czytaj dalej
Autor Daniel Cedro, CIIA

Wycena DCF oraz wycena metodą mnożnikową w procesie sprzedaży firmy. Co wpływa na jej wartość?

Poszukiwanie wartości godziwej kapitału własnego przedsiębiorstwa, rozumianej zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 13, jest nieodzownym elementem procesów...
Czytaj dalej
Autor Dawid Gorzoń

Od signingu do closingu – finalizacja procesu sprzedaży firmy

Faza transakcyjna procesu nabycia spółki kończy się po wynegocjowaniu i sporządzeniu umowy kupna, a  następnie jej podpisaniu i przeniesieniu na kupującego własności spółki. W praktyce...
Czytaj dalej
Autor Paweł Łągwa

Rola doradcy M&A w procesie transakcyjnym

Nadrzędnym celem doradcy M&A podczas realizacji procesu transakcyjnego jest zapewnienie klientowi maksymalnych korzyści i poziomu bezpieczeństwa. Wieloaspektowość i dynamika procesów...
Czytaj dalej
Akademia M&A

Wybierz tematykę i kategorie wpisów

X

Koniec / Akademia M&A

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?