Autor Daniel Cedro

Wycena DCF oraz wycena metodą mnożnikową w procesie sprzedaży firmy. Co wpływa na jej wartość?

Poszukiwanie wartości godziwej kapitału własnego przedsiębiorstwa, rozumianej zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 13, jest nieodzownym elementem procesów...
Czytaj dalej
Autor Dawid Gorzoń

Od signingu do closingu – finalizacja procesu sprzedaży firmy

Faza transakcyjna procesu nabycia spółki kończy się po wynegocjowaniu i sporządzeniu umowy kupna, a  następnie jej podpisaniu i przeniesieniu na kupującego własności spółki. W praktyce...
Czytaj dalej
Autor Paweł Łągwa

Rola doradcy M&A w procesie transakcyjnym

Nadrzędnym celem doradcy M&A podczas realizacji procesu transakcyjnego jest zapewnienie klientowi maksymalnych korzyści i poziomu bezpieczeństwa. Wieloaspektowość i dynamika procesów...
Czytaj dalej
Autor Jakub Multański

Vendor Due Diligence

Planując sprzedaż przedsiębiorstwa jego właściciele powinni dokonać oceny stanu faktycznego, a tym samym przeanalizować wszystkie czynniki sukcesu i nośniki wartości przedsiębiorstwa,...
Czytaj dalej
Autor Konrad Marciniak

Po co przeprowadzane jest due diligence?

Analiza due diligence (z ang. należyta staranność) polega na szczegółowym badaniu przedsiębiorstwa w celu oceny kondycji finansowej, zidentyfikowania jego silnych i słabych stron...
Czytaj dalej
Akademia M&A

Wybierz tematykę i kategorie wpisów

X

Koniec / Akademia M&A

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?