X
Michał Malarski

Michał Malarski

Menedżer

Wykształcenie i wyróżnienia

 • absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa
 • studia licencjackie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalność Finanse, Audyt i Podatki
 • finalista XIII edycji konkursu EY Financial Challenger
 • przygotowuje się do trzeciego etapu egzaminu w ramach programu The Chartered Financial Analyst (CFA)

Doświadczenie

 • procesy transakcyjne po stronie kupna i sprzedaży przedsiębiorstwa
 • wycena przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • modelowanie finansowe
 • restrukturyzacje grup kapitałowych oraz doradztwo w działaniach reorganizacyjnych przedsiębiorstw
 • eksperckie opinie ekonomiczne

Wybrane projekty

 • modelowanie finansowe dla przedsiębiorstwa z branży e-learningowej
 • comiesięczne przygotowywanie raportów nadzorczych dla firm produkcyjnych
 • wycena kapitałów własnych sieci aptek
 • przygotowanie opinii ekonomicznej dotyczącej wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków w branży budownictwa
 • kalkulacja wartości szkody gospodarczej poniesionej przez udziałowca mniejszościowego
  w wyniku działań spółki
 • badanie due diligence biznesowo-finansowe przedsiębiorstwa z branży nieruchomości

Hobby

 • zainteresowania zawodowe: procesy fuzji i przejęć, wycena przedsiębiorstw, tematyka wykupów menedżerskich
 • prywatnie: muzyka, koszykówka
Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt