X
Paweł Głowacki

Paweł Głowacki

Starszy Analityk

Wykształcenie i wyróżnienia

 • absolwent studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego
  w Poznaniu, specjalnośc Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa.
 • finalista XIII edycji konkursu EY Financial Challenger

Doświadczenie

 • uczestnictwo w procesach transakcyjnych po stronie kupna i sprzedaży przedsiębiorstw.
 • modelowanie i prognozowanie finansowe
 • wyceny przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części
 • sporządzanie analiz rynkowych
 • ceny transferowe

Wybrane projekty

 • udział w procesach transakcyjnych przedsiębiorstw z branży np. e-commerce, nieruchomości handlowych, FMCG.
 • praca przy due diligence biznesowy oraz finansowym przedsiębiorstwa z branży e-commerce oraz FMCG.
 • wyceny i modelowanie finansowe
 • wycena aktywów funduszy inwestycyjnych zamkniętych
 • strukturyzowanie grup kapitałowych oraz działania reorganizacyjne spółek (reorganizacja wielopoziomowej struktury spółek powiązanych)
 • analizy rynku oraz opłacalności projektów inwestycyjnych (np. z branży: e-commerce, handlowej, FMCG, wod-kan)
 • sporządzanie okresowych raportów nadzorczych dla posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych oraz TFI
 • bieżące doradztwo operacyjne i doradztwo strategiczne w zakresie aktywów wchodzących
  w skład portfela inwestycyjnego

Hobby

 • zainteresowania zawodowe: fuzje i przejęcia, rynek private equity, zarządzanie projektami, modelowanie finansowe oraz wycena przedsiębiorstw
 • w wolnym czasie: żeglarstwo, podróże, piłka nożna, F1, kino.
Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl