X
Tomasz Grudziński

Tomasz Grudziński, CFA

Menedżer

Wykształcenie i wyróżnienia

 • absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność Inwestycje Kapitałowe
  i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa oraz specjalność Strategie Biznesu i Polityka Gospodarcza w Warunkach Globalizacji
 • posiada tytuł The Chartered Financial Analyst (CFA) nadawany przez CFA Institute

Doświadczenie

 • aktywny udział w projektach transakcyjnych (M&A) po stronie
  sprzedaży (sell-side) i kupna (buy-side)
 • ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • wycena przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • opinie ekonomiczne na potrzeby postępowań przedsądowych i sądowych
 • testy na utratę wartości aktywów

Wybrane projekty

 • doradztwo transakcyjne dla strony sprzedającej w transakcji przejęcia Grupy Mięsnej Gzella przez Grupę Mięsną Sokołów
 • doradztwo dla międzynarodowej spółki z branży wydawniczej w rozwoju grupy przez przejęcia
 • udział w procesie sprzedaży inwestorowi zagranicznemu przedsiębiorstwa z branży chemicznej
 • opinia sądowa w sprawie jednego z czołowych przedsiębiorstw z branży wydobywczej
 • modelowanie finansowe przedsiębiorstw z branży kolejowej i transportowej

Hobby

 • zainteresowania zawodowe: procesy M&A, tematyka wykupów lewarowanych
  i menedżerskich (LBO/MBO)
 • prywatnie: fizyka, piłka nożna, pływanie, podróże

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl