15 mln EUR dla polskiego funduszu VC

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) zainwestował 15 mln EUR w polski fundusz venture capital – Innovation Nest II. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na wsparcie najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw.

Środki w kwocie 15 mln EUR zostaną przekazane w ramach umowy inwestycyjnej podpisanej 9 maja 2017 roku. Porozumienie jest realizowane przy wsparciu InnovFin Equity, czyli unijnego instrumentu finansowania uruchomionego w programie Horyzont 2020 na rzecz badań naukowych i innowacji, a także Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS). Celem umowy jest utworzenie funduszu Venture Capital, realizującego inwestycje w przedsiębiorstwa z sektora IT znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju.

Fundusz Innovation Nest został założony w 2011 roku, do tej pory przeprowadził inwestycję w 26 projektów, spośród których większość stanowiły start-upy. Założenie drugiego funduszu stanowi kontynuację dotychczasowej strategii, a także jej rozwój na rynek europejski. Głównym celem fundusz będzie wsparcie dla przedsiębiorstw innowacyjnych, które uzyskują już przychody ze swojej działalności, ale ich biznesy nie są jeszcze skalowalne. Fundusz planuje inwestycje kapitałowe z 10-15 letnią perspektywą zaangażowania. W przypadku wyjścia z projektu jako jedną z rozważanych strategii   zakłada możliwość wprowadzenia spółki na warszawską giełdę. Strategia funduszu jest zgodna z wizją EFI i ideą programu Horyzont 2020 finansującego rozwój nowatorskich projektów badawczo-rozwojowych.

InnovFin Equity jest częścią InnovFin – nowej generacji unijnych instrumentów finansowych i doradczych, uruchomionych w ramach programu Horyzont 2020 w celu ułatwienia dostępu do finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw. „InnovFin – finansowanie UE dla innowatorów” umożliwi wsparcie w wysokości około 50 mld EUR dla inwestycji w działalność badawczo-innowacyjną w Europie. Na InnovFin Equity składa się szereg instrumentów kapitałowych dla przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju, oferowanych we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Celem produktu jest poprawa dostępu do kapitału wysokiego ryzyka, przede wszystkim przez wspieranie funduszy kapitałowych inwestujących w poszczególne przedsiębiorstwa.

Europejski Fundusz Inwestycyjny, czyli największa unijna instytucja od kapitału podwyższonego ryzyka, podpisując umowę z Innovation Nest uruchomiła drugi rodzaj wsparcia dla polskich przedsiębiorców. Wcześniej EFI oferował instrumenty dłużne.