Aktywne działania PZU w polskim sektorze bankowym

PZU S.A. przejęło pakiet akcji Alior Bank należący do Grupy Carlo Tassara, stanowiący 25,26 proc. akcji banku. Ubezpieczyciel za jedną akcję zapłacił 89,25 zł, co w konsekwencji wartość zakupionego pakietu kształtuje się na poziomie 1,6 miliarda złotych. Warto jednak podkreślić, iż do sfinalizowania transakcji spółka potrzebuje jeszcze zgody KNF i UOKiK.

W opinii Zarządu banku pozyskanie PZU jako inwestora, pozwoli na stworzenie solidnych podstaw do długoterminowego rozwoju oraz wzmocni pozycję rynkową. Alior jest bankiem charakteryzującym się najszybszym rozwojem wśród banków w Polsce. Obecnie jest trzynastą instytucją pod względem wielkości na rynku. Po pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku zysk netto banku wyniósł ponad 90 milionów złotych. Ponadto na koniec marca z usług Alior Banku korzystało 2,94 mln klientów.

Przejęcie pakietu akcji Alior Banku należy uznać za początek działalności inwestycyjnej PZU oraz pierwszy krok do konsolidacji polskiego sektora bankowego. Według prezesa PZU, celem mogą stać się jeszcze dwa banki. Działania te dążą do utworzenia przez ubezpieczyciela czwartego co do wielkości banku w Polsce. Zastrzegł jednak, iż intencją przejęć jest wyłącznie zwiększenie zysku dla akcjonariuszy. Doniesienia z rynku wskazują, iż prawdopodobnie wspomnianymi dwoma bankami w kolejce do przejęcia będą BPH oraz Raiffeisen Polbank.

Jak podaje Puls Biznesu, ubezpieczyciel na początku czerwca rozpoczął due dilligence w drugim z wymienionych banków. Obecnie zainteresowanie ofertą kupna banku jest umiarkowane, co należy z jednej strony uznać za dobrą wiadomość dla PZU, ponieważ będzie miał większe szanse na negocjacje, zaś z drugiej nie wiadomo, jak wpłynie to na plany Raiffeisen Bank International. Warto podkreślić, iż po opublikowaniu kwartalnych wyników, które pokazują słabość zagranicznego biznesu Grupy Raiffeisen (spadek zysku o 41% i wzrost wartości aktywów ważonych ryzykiem), bank znajduje się pod presją.

W przypadku zakupu udziałów Banku BPH brakuje zainteresowania ze strony inwestorów. Grupa GE Capital (właściciel BPH) próbuje zachęcić inwestorów do zakupu poprzez zdjęcie z bilansu banku kredytów frankowych (około 3 mld CHF) i przenieść do innej spółki.

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach swojej działalności podmiot prowadzi działalność ubezpieczeniową, zarządza otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi oraz programami oszczędnościowymi. W I kwartale 2015 roku zysk netto wzrósł o 24% w ujęciu rocznym, do poziomu 941 mln zł.