Akwizycja na rynku energii: Grupa Duon i AMB Energia razem

25 listopada 2014 Zespół CMT Advisory Komentarze

Na rynku energii swoją pozycję przez akwizycje buduje Grupa Duon. Jej celem jest wejście do grupy pięciu największych firm energetycznych w Polsce w ciągu 3 lat.

Na początku listopada 2014 roku została podpisana umowa inwestycyjna pomiędzy Grupą Duon S.A. a funduszem Navitas CEE Investments dotycząca objęcia 100% akcji AMB Energii. Wartość transakcji została wyznaczona na poziomie 32 mln zł, z czego 50% zostanie zapłacone gotówką z zasobów gotówkowych Grupy oraz z bieżących linii kredytowych. Druga część (16 mln zł) zostanie uregulowana w akcjach Grupy Duon obejmowanych poprzez wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych. Zamknięcie transakcji planowane jest na grudzień 2014 roku.

AMB Energia przez 4 lata działalności zbudowała największą sieć sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców biznesowych. Kontrakty zawarte przez Spółkę na rzecz największych grup energetycznych sięgnęły około 2 TWh energii elektrycznej, a liczba klientów Spółki wyniosła około 23 000, czyli około 19% podmiotów, które zmieniły sprzedawcę prądu. AMB Energia S.A. posiada 3 spółki zależne: AMB Energia Sprzedaż Sp. z o.o., AMB Energia Centrum Usług Sp. z o.o. i Kontakt Energia Sp. z o.o. Przychody AMB Energia Sprzedaż w 2013 roku wyniosły ponad 19 mln zł, a zysk netto – ponad 5 mln zł.

Dzięki transakcji Grupa Duon powiększy swoją sieć sprzedaży o nowe punkty oraz specjalistów. Grupa Duon prowadzi sprzedaż paliwa gazowego oraz energii elektrycznej w oparciu o zasadę TPA (czyli dostępu stron trzecich do sieci) oraz rozwija własną infrastrukturę. Przychody Grupy w 2013 roku wyniosły blisko 405 mln zł, a zysk netto – ponad 10 mln zł. Grupa Duon S.A. jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 roku. Jej głównymi akcjonariuszami są: Galiver Limited – spółka reprezentująca fundusz private equity Lime Rock Partners inwestujący w sektorze ropy i gazu, RIT Capital Partners plc (Rothschild Investment Trust) – prywatny fundusz inwestycyjny oraz Capital Partners S.A.