Alior Bank przejmuje Bank BPH

Transakcja obejmująca zakup 87,23% udziałów za 1,225 mld PLN ma zostać sfinalizowana do końca 2016 roku

Pierwsze informacje o toczących się negocjacjach Alior Banku z grupą GE Capital, właścicielami Banku BPH, pojawiły się w marcu. Na początku kwietnia zakomunikowano, iż obie strony podpisały umowę dotyczącą zakupu podstawowej działalności Banku BPH przez Alior Bank. Przedmiot transakcji nie obejmuje portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI. Cena za 87,23% udziałów z zastrzeżeniem dalszych korekt wynosi 1,225 mld PLN (ok. 330 mln USD). Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca 2016 roku. Aktywa Alior Banku po zakupie większości udziałów Banku BPH wyniosą około 60 mld PLN, a liczba obsługiwanych klientów osiągnie poziom 3,3 mln. Kontrolowany przez PZU Alior Bank oczekuje rocznych synergii na poziomie 300 mln PLN przed opodatkowaniem. Koszty integracji obu podmiotów szacowane są na kwotę od 900 mln do 1 mld PLN i zostaną poniesione w latach 2017–2018.