Amica planuje kolejne przejęcia

Grupa Amica wydała dotychczas na akwizycje mniej niż połowę kwoty założonej w sformułowanej dwa lata temu strategii rozwoju HIT2013. Kierowana przez Jacka Rutkowskiego spółka, która w 2010r. sprzedała koreańskiemu Samsungowi fabryki lodówek i pralek, teraz nie wyklucza przejęcia europejskiego producenta z zakładami i udziałami rynkowymi.

Do 2023 r. strategia rozwoju HIT2013 przewiduje wzrost przychodów ze sprzedaży z poziomu 500 mln euro do poziomu 1,2 mld euro. Głównym celem strategii ogłoszonej w maju 2014 roku jest ekspansja na rynkach zagranicznych. Spółka skupia swoją uwagę głównie na 4 największych rynkach Europy Zachodniej – francuskim, włoskim, hiszpańskim i brytyjskim. Kluczowym czynnikiem wzrostu spółki będzie akwizycja lokalnych marek lub dystrybutorów.

W roku 2015 Amica nabyła pakiet 100 % udziałów w kapitale zakładowym CDA Group o wartości 147 mln zł. Cena nabycia uwzględniała także posiadane przez spółkę aktywa finansowe, w tym aktywa pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych, w łącznej kwocie 42,35 mln zł. Finansowanie transakcji nastąpiło częściowo ze środków własnych, częściowo z wykorzystaniem finansowania dłużnego (bankowego).

CDA jest spółką specjalizującą się w dystrybucji sprzętu AGD na rynku brytyjskim, który jest drugim, co do wielkości rynkiem AGD w Europie Zachodniej. Obroty spółki w 2014 roku wynosiły 253 mln zł, nabycie udziałów CDA było jednym z etapów realizacji strategii HIT2023.

Zdaniem Piotra Skubela – wiceprezesa ds. strategii i kontrolingu, Amica potrzebuje kolejnych przejęć. Założono, że w 2018 r. 20 procent przychodów będzie generowane przez przejęte firmy. Zgodnie ze strategią spółka planuje przeznaczyć na akwizycję 58 mln euro własnych środków. Do tej pory Amica wykorzystała 25 mln euro.

Wiceprezes ds. finansowych – Wojciech Kocikowski, podkreśla, iż Amica jest nastawiona na silną ekspansję za granicą, stąd priorytetowym celem nabycia są dystrybutorzy znanych marek, którzy wzmocniliby pozycję spółki w Europie Zachodniej. Kierownictwo dopuszcza także przejęcie producenta, który posiadałby silną pozycję na swoim rynku.

Amica Wronki jest największym polskim producentem sprzętu gospodarstwa domowego. Historia przedsiębiorstwa sięga lat 50 XX wieku. Szybki rozwój spółki nastąpił w latach 90’, po dokonaniu prywatyzacji (1994r.) oraz po debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 1997 r. Spółka posiada 18 % udziału w polskim rynku AGD, w 2015 roku jej przychody wyniosły około 500 mln euro. Na początku marca kapitalizacja spółki wynosiła 1,36 mld zł.