Autosan ogłasza upadłość

21 października 2013 Zespół CMT Advisory Komentarze

W czwartek 19 września na stronie internetowej spółki Autosan S.A. zarząd poinformował o złożeniu wniosku o rozpoczęcie postępowania upadłościowego Spółki do Sądu Rejonowego w Krośnie. W komunikacie ogłosił, iż „wobec wyczerpania możliwości dalszego finansowania działań restrukturyzacyjnych i działalności gospodarczej Spółki, Zarząd AUTOSAN S.A., zobowiązany jest, na podstawie przepisów art. 11 ust. 1 w związku z art. 10 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze do sporządzenia wniosku upadłościowego, który został złożony do właściwego Sądu w dniu 19 września 2013 r.”. Zarząd Autosan S.A. wyraża nadzieję, iż wyznaczony przez Sąd syndyk, wykonując swoje obowiązki wynikające z ustawy, będzie dążyć do kontynuacji działalności gospodarczej Spółki.

Problemy finansowe Autosan S.A. zaczęły się w 2009 roku i z roku na rok pogłębiały się. Łączne straty od 2009 roku do sierpnia 2013 roku wyniosły ok. 62,1 mln zł (strata netto w 2009 roku oraz w kolejnych latach wynosiła: 13 mln, 12 mln, 14 mln, 15 mln oraz 7 mln do sierpnia 2013 roku).

Ponadto zarząd poinformował o podejmowanych od września 2012 roku działaniach restrukturyzacyjnych Spółki. Procesom reorganizacyjnym zostały poddane najważniejsze elementy funkcjonowania Podmiotu:

  • planowanie procesów,
  • standaryzacja pracy,
  • efektywna komunikacja,
  • działania redukujące kary umowne,
  • działania redukujące marnotrawstwo materiałowe,
  • działania redukujące błędy ilościowe,
  • eliminacja nadmiernej pracochłonności produkcji i zatrudnienia,
  • kompletacja dokumentacji technicznej,
  • redukcja zbędnego majątku oraz skupienie działalności produkcyjnej w jednej hali.

Początki spółki Autosan sięgają 1832 roku, gdzie fabryka w ramach działalności produkowała sprzęt i urządzenia na potrzeby górnictwa naftowego, przemysłu gorzelniczego i browarnictwa. W latach 1894-1897 Autosan był największym producentem kolejowych wagonów osobowych i towarowych oraz tramwajów. Produkcja pierwszej serii autobusów miała miejsce w latach 1926-1928. W chwili obecnej Autosan jest jednym z największych w Europie producentów autobusów i autokarów turystycznych.

Autosan S.A. należy do grupy kapitałowej Sobiesław Zasada S.A. Grupa istnieje od 1990 roku. Dziś jest jedną z największych grup kapitałowych w Polsce skupiającą ponad 40 spółek działających w różnych sektorach gospodarki (budownictwo, sieć dealerska, usługi, produkcja, handel i logistyka). Zgodnie z komunikatem Pani Prezes Zarządu Sobiesław Zasada S.A. ogłoszenie upadłości Autosan było wymuszone dbaniem o zachowanie bezpiecznej sytuacji finansowej całej grupy kapitałowej.

Dnia 20 września prezes zarządu spółki Sobiesław Zasada, w związku z ogłoszeniem upadłości Autosan S.A. poinformował, iż dokonano wszelkich możliwych starań, by Spółka była podmiotem rentownym i liczącym się na rynku. W tym celu trzykrotnie podwyższano kapitał zakładowy Autosan S.A. (łącznie o ok. 27,8 mln zł). W związku z brakiem jakichkolwiek efektów restrukturyzacji oraz ciągłego dofinansowywania Spółki grupa kapitałowa Sobiesław Zasada podjęła decyzję sprzedaży wszystkich akcji Autosan S.A za „symboliczną kwotę” na rzecz Pana Grzegorza Tarnawy. Przedsiębiorca przedstawił perspektywę pozyskania potencjalnego inwestora, który jest gotowy dofinansować Spółkę kwotą pozwalającą na jej dalsze funkcjonowanie.