Bakalland przejmuje Delectę

Norweska Orkla od kilku miesięcy szukała chętnego do nabycia polskiego oddziału Reiber Foods, czyli włocławskiej Delecty. Wśród zainteresowanych wymieniano Agros, Colian i Maspeks. Okazało się jednak, że Delecta trafi do Bakallandu, giełdowego producenta i dystrybutora bakalii i płatków śniadaniowych.

Bakalland podpisał umowę inwestycyjną ze spółką celową (SPV), utworzoną przez Innova Phoenix (inwestora finansowego). Wartość transakcji wynosi 100 milionów złotych.

Połączenie SPV i Bakalland zostanie przeprowadzone w trybie 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W ramach połączenia Bakalland wyemituje dla Innovy 16,07 mln akcji zwykłych na okaziciela, w zamian za majątek SPV, którym będzie wyłącznie 100% akcji Delecta. Aby sfinansować część transakcji, SPV zaciągnie pożyczkę pomostową od inwestora finansowego w wysokości 55 mln zł. W wyniku połączenia, pożyczka ta zostanie przejęta przez Bakalland, który ma ją zrefinansować w celu spłaty. Gdyby jednak to nie nastąpiło, zobowiązanie to zostanie spłacone warrantami subskrypcyjnymi na nową emisję akcji, którą obejmie inwestor.