Branża TSL w kręgu zainteresowań funduszy private equity

Kolejny fundusz zrealizował wejście w branżę TSL (Transport – Spedycja – Logistyka). Grupa kapitałowa 21 Partners, która w Polsce realizuje inwestycje przez fundusz 21 Concordia nabyła 42% udziałów R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (R2G).

R2G świadczy usługi brokerskie zapewniając obsługę logistyczną firmom z sektora SOHO i SME działającym w szczególności w obszarze e-commerce, ale również w innych tradycyjnych sektorach gospodarki. Poprzez integrację oprogramowania sklepów internetowych zapewnia możliwość efektywnego zarządzania procesami obsługi kurierskiej i wewnętrznymi procesami logistycznymi. Spółka prowadzi platformę apaczka.pl oraz migiem24.pl. Jak podano w komunikacie funduszu 21 Concordia, celem współpracy funduszu oraz dotychczasowych właścicieli jest przede wszystkim wdrażanie strategii dynamicznego rozwoju poprzez rozbudowę i udoskonalenie prowadzonych platform, ekspansję zagraniczną oraz konsolidację pośredników usług kurierskich. Pozytywne perspektywy rozwoju działalności R2G wynikają z trendu wzrostowego i prognozowanego dalszego rozwoju e-commerce.

Przychody ze sprzedaży realizowane przez R2G charakteryzuje dynamiczny trend wzrostowy. W ciągu 5 lat Spółka kilkukrotnie zwiększyła obroty: z blisko 5,0 mln zł w 2011 roku do 37,3 mln zł w 2015 roku. EBITDA Spółki w tym okresie kształtowała się na poziomie od 0,4 mln zł do 2,1 mln zł, przy czym w 2015 roku wyniosła 1,6 mln zł.

Inwestycja funduszu została przeprowadzona w drodze umowy sprzedaży pakietu 42% udziałów R2G przez dotychczasowych właścicieli – Radosława Nawrockiego i Grzegorza Iwaniuka. W maju bieżącego roku spółka celowa należąca do grupy 21 Partners – Polinvest 6 Société à responsabilité limitée z Luksemburga – złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie R2G Polska. Natomiast w lipcu bieżącego roku transakcja została sfinalizowana. Szczegóły transakcji nie zostały ujawnione.

 

Poniżej znaleźć można przykłady innych inwestycji realizowanych przez fundusze inwestycyjne w branży TSL:

  • Fundusz Oaktree – Poland Services Transport – Logistyka Sp. z o.o.  (PSTL)

Agro Merchants Group (lider w dziedzinie chłodni składowej i logistyki należący częściowo do funduszu Oaktree) na początku lipca bieżącego roku nabył Polish Service Transport – Logistyka Sp. z o.o.

  • Fundusz MID Europa Partners – Link Sp. z o.o.

Waberer’s International Zrt. (węgierski podmiot należący do MID Europa Partners) w czerwcu 2017 roku złożył wniosek do UOKiK dotyczący nabycia Link Sp. z o.o.

  • Fundusz Hill Ventures – Allcom Sp. z o. o.

W połowie 2016 roku Hili Company B.V. z siedzibą w Amsterdamie (należąca do maltańskiego Funduszu Hill Ventures) przejęła kontrolę nad ALLcom sp. z o.o.

  • Fundusz Innova Capital – Pekaes Sp. z o.o.

Od 2015 roku Innova Capital jest w posiadaniu pakietu większościowego spółki transportowej Pekaes Sp. z o.o.

Fundusze inwestycyjne wykazują zainteresowanie również bezpośrednimi inwestycjami w nieruchomości magazynowe, tak jak amerykański fundusz Exter Property Group, który na początku bieżącego roku nabył North-West Logistic Park w Szczecinie.