Depozyty SKOK objęte gwarancją BFG

29 listopada 2013 Zespół CMT Advisory Komentarze

Od dnia wczorajszego, tj. 28 listopada 2013 roku, środki zdeponowane przez członków w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych są objęte ochroną państwa. Po sześciu miesiącach od ogłoszenia, zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 613), na mocy której znowelizowane zostały przepisy dotyczące m.in. sektora SKOK i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Za sprawą objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych regulacjami dotąd stosowanymi w Polsce wobec banków, depozyty członkowskie złożone w kasach w wartościach do 100 tys. euro są gwarantowane przez BFG. W konsekwencji wzrośnie bezpieczeństwo klientów korzystających z usług finansowych SKOK.

Zgodnie z danymi Komisji Nadzoru Finansowego wartość depozytów złożonych w kasach w I półroczu 2013 roku wzrosła w stosunku do stanu z końca ubiegłego roku z 15,7 mld zł do 17,2 mld zł. Około 99,6% środków powierzonych kasom pod tytułem zwrotnym zostało zdeponowane przez osoby fizyczne.

Nowela, która weszła w życie w dniu wczorajszym rozszerza także kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego wobec SKOK-ów oraz umożliwia bankom przejmowanie kas.

Pomimo wzrostu bezpieczeństwa członków SKOK wprowadzone zmiany regulacyjne nie przełożą się bezpośrednio na ograniczenie ryzyka działalności kas i zmniejszanie prawdopodobieństwa ich upadłości. W dalszym ciągu wiele kas wymaga przeprowadzenia restrukturyzacji. KNF zobowiązuje ponadto kasy do sporządzania aktualizacji przygotowanych planów postępowania naprawczego.