Echo Investment i pierwszy REIT na polskich nieruchomościach

Griffin Real Estate i Echo Investment S.A. pozyskali inwestora z RPA (Redefine Properties Ltd), który jest funduszem typu REIT notowanym na giełdzie w Johannesburgu. Echo Investment zawarło umowę z Redefine, na mocy której podmiot sprzeda 75% udziałów w spółce-córce (Echo Prime Properties) za gigantyczną kwotę 362 mln EUR, natomiast pozostałe 25% zostanie w rękach Echo Investment. Echo Prime Properties posiada w swoim portfelu aktywa komercyjne, czyli głównie obiekty biurowe i handlowe, takie jak: A4 Business Park w Katowicach, Oxygen i Galaxy w Szczecinie, Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu, Galeria Echo w Kielcach czy Malta Office Park w Poznaniu.

Wartość transakcyjna pakietu nieruchomości wynosi 1,188 mld EUR, natomiast ich łączna wartość ukazana w raporcie okresowym za III kwartał 2015 roku wyniosła ok. 4,5 mld PLN. Echo Prime Properties na początku będzie zarządzała aktywami o wartości 1,18 mld EUR, a jej struktura będzie bardzo zbliżona do funduszu typu REIT. Dodatkowo zgodnie z umową spółka będzie miała prawo na przestrzeni 3 lat do składania pierwszej oferty zakupu części obiektów komercyjnych (powierzchnie biurowe i handlowe) obecnie budowanych lub projektowanych przez Echo Investment. Spółka będzie zarządzana przez Griffin Real Estate.

Przyjęta forma REIT (Real Estate Investment Trust) stanowi specjalny rodzaj spółki lub funduszu zajmujący się inwestowaniem w nieruchomości oraz zarządzaniem nimi, który dodatkowo jest uprzywilejowany pod względem podatkowym. Fundusz typu REIT jest dostępny zarówno dla inwestorów instytucjonalnych jak i indywidualnych, którzy czerpią korzyści podatkowe w momencie wypłaty zysku w formie dywidendy.  Mianowicie REIT ma możliwość odliczenia wysokość dywidendy od podstawy opodatkowania, dlatego większość z funduszy wypłaca swoim akcjonariuszom prawie 100% dywidendy, aby uniknąć podwójnego opodatkowania jak to bywa w przypadku tradycyjnych funduszy. Dodatkową zaletą tego typu rodzaju lokowania kapitału jest większe bezpieczeństwo wynikające z dywersyfikacji geograficznej i sektorowej nieruchomości występujących w portfelu.

Obecnie na polskim rynku nie występują fundusze typu REIT, jednak ostatnimi czasy pojawiają się pomysły i komentarze sugerujące wprowadzenie zmian do rodzimego prawa przepisów, które będą regulować powoływanie i działalnie w Polsce tego typu instytucji. Brak takich rozwiązań wiąże się z wieloletnim ograniczeniem możliwości efektywnego inwestowania w nieruchomości oraz pozbawienie rynku nieruchomości czynnika, który mocno stymulowałby jego rozwój.