Gigantyczne przejęcie w sektorze technologicznym

Znany projektant układów scalonych, koncern Qualcomm podjął decyzję o ostatecznym przejęciu spółki NXP Semiconductors, konkurenta na rynku.

Jak informuje „The Wall Street Journal” jest to największa tego typu akwizycja w sektorze półprzewodników, wartość transakcji ma bowiem wynieść 39 mld USD.

Do tej pory największą transakcją przejęcia w branży była akwizycja spółki Broadcom przez Avago Technologies, warta 37 mld USD, a w całym sektorze technologicznym rekordzistą była spółka Dell, która przejęła EMC, płacąc za zakup 60 mld USD.

Oferta Qualcommu kształtuje wartość NXP Semmiconductors na poziomie 110 USD za akcję. Oznacza to 34-procentowy wzrost ceny w stosunku do dnia ogłoszenia negocjacji, tj. 29 września. Oczekiwane roczne przychody po połączeniu podmiotów szacuje się na 30 mld USD.

Przychody NXP w trzecim kwartale 2016r. wyniosły 2,47 mld USD, co oznacza 62-procentowy wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2015r. Wynik operacyjny również uległ wzrostowi do 691 mld USD, natomiast zysk netto spółki ukształtował się na poziomie 91 mln USD i był znacząco niższy jego wartość w trzecim kwartale poprzedniego roku, która wyniosła 361 mln USD.

Qualcomm w trzecim kwartale 2016r. zakończonym w czerwcu wypracował zysk netto na poziomie 1,4 mld USD, co oznacza wzrost wobec 2015r. o 200 mln USD.