Grupa Wirtualna Polska

13 lutego nastąpiła finalizacja transakcji zakupu 100% akcji portalu Wirtualna Polska, należącego do Orange Polska, przez Grupę o2. Przejęcie zostało sfinansowane przez pośrednio kontrolujący o2 fundusz private equity Innova Capital. Transakcja jest elementem zaprezentowanej 12 lutego 2013 roku strategii Grupy Orange, zakładającej sprzedaż spółek spoza głównego biznesu. Pierwsza informacja o planowanym przejęciu pojawiła się w drugiej połowie października 2013 roku. W listopadzie 2013 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie kontroli nad Grupą o2 SA przez European Media Holding, wchodzący w skład grupy kapitałowej, skupiającej fundusze inwestycyjne zarządzane przez Innova Capital. Był to pierwszy etap transakcji na drodze do przejęcia WP. Po przeanalizowaniu charakteru planowanej transakcji pod kątem stopnia koncentracji oraz struktury konkurencji w segmencie portali internetowych prezes UOKiK udzielił 27 stycznia zgody na połączenie o2 z Wirtualną Polską. Transakcja będzie opiewać na łączną kwotę 383 mln zł. WP.pl oraz o2 mają funkcjonować wspólnie pod nazwą Grupa Wirtualna Polska.

Najważniejsza z punktu widzenia Wirtualnej Polski jest pozycja w kategorii Informacje i Publicystyka. W badaniach Megapanel PBI/GEMIUS z listopada 2013 roku WP z 6,8 mln RU (realnych użytkowników) plasuje się obecnie na trzecim miejscu za Grupą Onet (8,2 mln RU) i Grupą Polskapresse – Media Regionalne (8,1 mln RU), po raz pierwszy prezentowaną w badaniu jako jedna grupa właścicielska. W wyniku połączenia z o2 Grupa Wirtualna Polska może zyskać ponad pół miliona realnych użytkowników.

Wirtualna Polska to pierwszy polski portal internetowy. Powstał w 1995 roku z inicjatywy studentów Politechniki Gdańskiej – Leszka Bogdanowicza, Marka Borzestowskiego i Jacka Kawaleca. W najlepszym okresie portal wyceniano na blisko 1,2 mld zł. Pojawiły się również ambitne plany wprowadzenia polskiego serwisu na elektroniczną giełdę Nasdaq.