Inwestycja Giełdy Papierów Wartościowych w spółkę z Londynu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podpisała, w ramach dobiegającego końca procesu transakcji, umowę kupna 30 % udziałów w spółce Aquis Exchange Ltd. z siedzibą w Londynie, która po otrzymaniu zgody brytyjskiego regulatora, ma zamiar organizować paneuropejski rynek obrotu akcjami w formie wielostronnej platformy obrotu – MTF (Multilateral Trading Facility). Działalność operacyjną spółka Aquis Exchange Ltd. ma rozpocząć zgodnie z prognozami w ostatnim kwartale 2013 roku.

Planowana akwizycja wynika z konieczności szukania przez GPW nowych ścieżek rozwoju, jakimi są fuzje i przejęcia. Dotychczasowa koncentracja na budowie rynku głównie w oparciu o krajowe przedsiębiorstwa i spółki z regionu CEE (Central and Eastern Europe), a od niedawna również krajowy rynek towarowy, ma bowiem ograniczenia rozwojowe (pomimo licznie przeprowadzanych pierwszych ofert publicznych), a zadaniem GPW jest nie tylko organizacja obrotu, ale również dostarczanie wartości dla akcjonariuszy, stąd poszukiwanie nowych źródeł przychodów poza Polską i Europą Centralną.

Aquis Exchange Ltd. zamierza prowadzić obrót akcjami z czternastu najważniejszych rynków europejskich. Jedną z głównych zalet tej platformy mają być niskie koszty transakcyjne. Klienci będą obciążeni opłatami, których wysokość będzie zależała od liczby wygenerowanych komunikatów, a nie od procentu wartości obrotu akcjami. Możliwość handlu poprzez platformę, GPW zamierza zaoferować członkom giełdy w ciągu kilku tygodni. Główny strumień inwestycji będzie więc nadal kierowany na rynek krajowy, natomiast cześć inwestorów, skorzysta z możliwości inwestycji zagranicą, za czym przemawia potrzeba zarządzania ryzykiem finansowym poprzez odpowiednią dywersyfikację instrumentów finansowych.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 30 % udziałów kapitale własnym nabywanej spółki ma zapłacić 5 mln funtów. Nie jest to wysoka kwota, a samą inwestycję należy traktować jako start-up, z którym wiąże się duże ryzyko, ale też potencjalnie wysoka stopa zwrotu w przypadku udanej realizacji biznesplanu. Inwestycja ta ma być sfinansowana ze środków własnych spółki. Informacja o zakupie akcji została przyjęta przez inwestorów neutralnie, o czym świadczy kurs akcji GPW w dniu ogłoszenia informacji.