Istotne czynniki przy sporządzaniu wycen przedsiębiorstwa oraz rekomendancji giełdowych

Uczeni z Harvard Business School zbadali, które czynniki postrzegane są za istotne w procesie wyceny przedsiębiorstwa i przygotowywania rekomendacji giełdowych w zależności od kontynentu. Okazuje się, że wiele czynników analitycy postrzegają odmiennie. Np. jakość i kwalifikacje zarządu doceniane są w krajach europejskich, w USA i Azji, natomiast nie mają one znaczenia w Ameryce Łacińskiej. Podobnie różnice występują w ocenie przejrzystej i jasnej strategii, którą gloryfikują analitycy w Europie, podczas gdy na pozostałych kontynentach czynnik ten jest deprecjonowany.

Jedyna jednogłośna odpowiedź dotyczyła „siły bilansu”, na którą składają się trzy elementy określające zadłużenie przedsiębiorstwa i jego zdolność do spłaty długu. Co ciekawe, czynnik ten został określony jako mało ważny. Za najistotniejszy uznano prognozowany wzrost branży, w których działają przedsiębiorstwa.

Pełna treść artykułu: tutaj.